KLÖVERTJÄRN RUNT

Under denna halvdagstur får ni se en av de mest fantastiska sjöarna i detta område, Klövertjän. Då vi rider runt sjön och genom skogen visar våra nordiska hästar gärna hur smidiga och ihärdiga de är!
Efter turen samlas vi kring elden för fika.

Längd: 4 timmar, inklusive 3 timmar på hästryggen, förberedning av hästarna och fika efter turen
Nivå: Bra fysisk kondition
Ålder: Från 8 år
Antal deltagare: från 1 till 4
Pris: 750 kr per person, inklusive fika

Vi bistår med hjälm och en varm overall.

Tiden vi ger er på bokningen är mötestiden på gården.